Webdesign: kulturhus.org Copyright © Ingrid E Michaelsen Om Mig Jag erbjuder: - Föreläsningar/workshops utformade efter   beställarens behov. - Inspirationsdagar, personalfortbildning. Se Du & Jag - Terapi. Se Personligt möte - Konstprodukter. Se IEM-design Efter ett varierat och rikt yrkesliv som bl.a. pedagog, projektledare och musik/bildterapeut inom offentlig verksamhet, har jag i min privata verksamhet, Musikibild iem, skapat Du & Jag. Nu vill jag inspirera chefer och ansvariga för personal inom olika omsorger att upptäcka nya vägar till kommunikation med vårdtagare. Jag är mycket stolt över att ha skapat Enheten för musik- och bildterapi på Centralsjukhuset i Karlstad inom Värmlands läns landsting. På denna enhet har jag sedan varit verksam från 1994 till 2010 med såväl barn som vuxna patienter inom: palliativ vård, onkologi, neurologi och rehabilitering samt psykiatri. Dessa personer har verkligen blivit värdefulla läromästare i mitt liv. Genom glädje, humor, fantasi och kreativitet har jag och mina patienter fått kraft att möta det svåra och se det stora i det lilla. Konstnärliga uttryck har alltid varit en naturlig källa till livsglädje för mig. Utbildningar:  Musikterapeut KMH Stockholm 1992; Bildterapeut, Baskemölla 1994; Förskollärare, Jönköping 1968. Yrkesverksam i: SRBt, Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter: bildterapi.se fms, Förbundet för musikterapeuter i Sverige: musikterapi.se