Copyright © Ingrid E Michaelsen Webdesign: kulturhus.org Handbok - för den som leder  Handboken är skapad som inspiration för personal och anhöriga som vill stimulera och aktivera en människa eller flera. Varje uppslag i handboken innehåller en tydlig handmålad "sång i bild" som anknyter till sångens innehåll. Varje "sångbild" har dessutom en "steg-för-steg illustration" som visar på hur man själv kan måla liknande bild för att komma igång. Efter hand målar man spontant och skapar efter de impulser som väcks i mötet. Sånghäften - för den som deltar  Fem sånghäften medföljer startpaketet. Sångtexten är tryckt med svart tydlig text i varierande storlek på gult papper för att maximera läsbarheten. Fler sånghäften beställs i fempack. 2 musik-CD – för alla Sångurvalet är blandat och har bredd för att få variation. Musiken är inspelad med akustiska instrument och en kvinnlig sångsolist. CD 1 inspelad med sång och musik. CD 2 endast inspelad musik med avsikt att själv sjunga med (karaoke!!). CD 2 är också lämplig som bakgrundsmusik korta stunder, medan man gör någonting annat. Alla som befinner sig i rummet inspireras efter sina förutsättningar eftersom sången och musiken hörs och bilden växer fram under dialog med någon eller flera: Den som inte hör- ser vad som skapas.         Den som inte ser- hör vad som skapas Den som inte minns - stimuleras och minnen väcks. Sången och orden kommer…färger, linjer, blir igenkännande bilder. Klicka här och beställ via: singback.se OBS! Aktiviteten slutar inte här. Då musiken klingat ut finns bilden kvar! Bilden erinrar om vad vi nyss gjorde eller vad som skapades tidigare. “Sångbilden” ger samtalsämne för besökande eller personal, eftersom sångstrofer och namn på dem som målat, önskat något speciellt, finns textat i bilden. Det skapar ett positivt kretslopp med minnesstimulering - en känsla av sammanhang (kasam), t.ex. ”Jag är någon. Jag önskade en katt i fönstret som Ingrid sedan ritade”.  “Jag ville se en röd ros i en vas”. ”Jag kunde måla gardinerna med bred pensel och plötsligt kom det fram ett mönster!” “Vi var med och byggde fönsterramen” sa gubbarna.  Läs mer
För att stoppa musiken klicka på bilden